Опрос
Смысл жизни придают:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Название Размер Дата
1. 1. Відшкодування збитків працівникам у разі ушкодження їх здоров’я. 2. Гігієнічне нормування забруднення повітря шкідливими речовинами. Методи контрол21 K29.08.2008
2. 1. Заходи підтримання безпеки в нормальних умовах. 2. Виробнича травма, професійні захворювання (контрольна)12 K29.08.2008
3. 1. Зміна хімічного складу повітря у виробничих приміщеннях аптеки. 2. Шляхи запобігання алергізуючого впливу лікарських речовин. 3. Санітарна охорона21 K29.08.2008
4. 1. Основні проблеми безпеки життєдіяльності. 2. Фізичні, хімічні, біологічні та психологічні фактори. 3. Селеві потоки, зсуви та метеорологічні небезп22 K29.08.2008
5. 1. Поняття безпеки та чотири ознаки цього явища. 2. Небезпека та шкідливі фактори на виробництві. 3. Дайте характеристику таким надзвичайним24 K29.08.2008
6. 1. Природні ресурси та корисні копалини Землі. 2. Види надзвичайних ситуацій та їх характеристика. 3. Перша допомога при ураження електричним струмом36 K29.08.2008
7. 1. Психологічні фактори небезпеки. 2. Суїцид, засоби його запобігання. 3. Поняття дози радіоактивного випромінювання. Характеристики потужності дози (22 K29.08.2008
8. 1. Суспільні екологічні проблеми. Атмосфера та здоров'я людини. 2. Психологічні властивості людини. Мислення. 3. Вплив електричного струму на органі168 K29.08.2008
9. 1. Управління ОБЖД. 2. Характеристика основних видів іонізуючих випромінювань (контрольна)19 K29.08.2008
10. 1.Чинники ступеню мотивації у сфері діяльності в умовах небезпек. 2. Ознаки глобального порушення стану ґрунтів. 3.Надання допомоги при ураженні елект32 K29.08.2008
11. Eлектротравмування. Перша допомога при ушкодженні електричним током (реферат)8 K29.08.2008
12. Eправління та нагляд за безпекою життєдіяльності (реферат)12 K29.08.2008
13. Аварії на АЕС (реферат)22 K29.08.2008
14. Аварії на транспорті (реферат)10 K29.08.2008
15. Аварії, пожежі і вибухи на виробництвах (реферат)20 K29.08.2008
16. Аварійне і довгострокове прогнозування аварій з с НХР (контрольна)44 K29.08.2008
17. Авіакатастрофи. Рятування людей. Ознаки і правила поведінки людей (реферат)13 K29.08.2008
18. Адаптація організму до впливу несприятливих факторів виробничого мікроклімату (реферат)13 K29.08.2008
19. Алергічні реакції, алергічні захворювання. Демографічна ситуація в Україні (реферат)13 K29.08.2008
20. Алкоголізм (реферат)15 K29.08.2008

назад |  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 
 | вперед