Опрос
Смысл жизни придают:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Название Размер Дата
1. 1. Oсновні обов’язки платників податків. 2. Класифікація податкових ставок. 3.Порядок розрахунку і сплати акцизного збору (контрольна)29 K28.08.2008
2. 1. Акцизний збір. 2. Єдиний податок (контрольна)21 K28.08.2008
3. 1. Акцизний збір. 2. Єдиний податок. 3. Внески на загальнообов’язкове соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами21 K28.08.2008
4. 1. Дати поняття підсумкових документів аудитора. Навести приклад їх оформлення в операційному аудиті. 2. Дати поняття незгоди аудитора, навести причин24 K28.08.2008
5. 1. Економічна суть та об’єктивна необхідність аудиту в умовах ринку. Історичний розвиток і сучасний стан аудиту та його перспективи. 2. Шляхи виявленн24 K28.08.2008
6. 1. Непрямі податки. 2. Мито і державне мито (контрольна)19 K28.08.2008
7. 1. Облік вилученого та неоплаченого капіталу. 2. Загальні положення про облік праці (контрольна)20 K28.08.2008
8. 1. Облік касових видатків бюджетних установ. 2. Синтетичний і аналітичний облік заробітної плати. 3. Основи обліку витрат і калькулювання послуг (конт18 K28.08.2008
9. 1. Операційний аудит. 2. Аудит на дотримання нормативних вимог. 3. Аудит фінансової звітності. 4. Інші види аудиту (контрольна)37 K28.08.2008
10. 1. Організація ведення обліку на малих підприємствах (контрольна)44 K28.08.2008
11. 1. Організація обліково-операційної роботи в банках України. 2. Організація обліку міжнародних розрахунків в банках України (контрольна)18 K28.08.2008
12. 1. Патентування підприємницької діяльності. 2. Методи боротьби з ухиленням від податків. 3. Ресурсні платежі. (контрольна робота)36 K28.08.2008
13. 1. Перевірка правильності зберігання основних засобів. 2. Предмет, об’єкт та джерела інформації аудиту операцій із зобов’язаннями (контрольна)17 K28.08.2008
14. 1. Податкова система України. 2. Вплив акцизного збору на ціноутворення. 3. Пода-ток на прибуток підприємств. (контрольна робота)23 K28.08.2008
15. 1. Порядок здійснення безготівкових розрахунків. 2. Визначення та класифікація нематеріальних активів (контрольна)33 K28.08.2008
16. 1. Складання і подання звітності бюджетними установами. 2. Інститут Казначейства як гарант своєчасного надходження та цільового використання державних16 K28.08.2008
17. 1. Функції ДПС (державної податкової служби). 2. Контроль дотримання валютного законодавства (контрольна)16 K28.08.2008
18. 1. Яка різниця між бланками фінансової звітності і бланками суворого обліку. 2. Розкрити зміст і сутність П(С)БО №16 “Витрати” (контрольна)13 K28.08.2008
19. 1.Місцеві податки в системі фінансових відносин України. 2.Податкова система Японії (контрольна)20 K28.08.2008
20. 1.Місцеві податки в системі фінансових відносин України. 2.Податкова система Японії (контрольна)20 K28.08.2008

назад |  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 
42 43 44 45 46 47 48 49 
 | вперед