Опрос
Смысл жизни придают:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Название Размер Дата
1. Функції держави в сучасн11 K29.08.2008
2. 1. Види цінних паперів, їх характеристика та призначення. 2. Методи залучення іноземних інвестицій (контрольна робота)24 K29.08.2008
3. 1. Державне регулювання фінансового ринку. 2. Фондові біржі. 3. Особливості акцій українськи акціонерних товариств (контрольна)20 K29.08.2008
4. 1. Митна політика України. 2. Юридично-правовий статус ВМД (контрольна)19 K29.08.2008
5. 1. Об’єктивна необхідність та завдання державного регулювання розвитку підприємництва в АПК. 2. Характеристика основних показників розвитку підприємни19 K29.08.2008
6. 1. Склад та структура промислового виробництва країни. 2. Прогнозування потреб суспільства в промисловій продукції. 3. Склад та структура платних посл21 K29.08.2008
7. 1. Суть і завдання роздержавлення та приватизації в Україні. 2. Етапи, особливості та результати проведення приватизації в Україні (контрольна)19 K29.08.2008
8. 1. Фінансова незалежність місцевого самоврядування. 2. Практика місцевого оподаткування в Україні (контрольна)18 K29.08.2008
9. 1. Форми державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 2. Характерні риси і труднощі переходу України до ринкової економіки та включення її23 K29.08.2008
10. 1. Характеристика і функції центральних і місцевих органів державного регулювання. 2. Баланс грошових доходів і витрат населення (контрольна)19 K29.08.2008
11. 1.Об’єктивна необхідність в державному регулюванні економіки. 2.Особливості державного підприємництва в Україні та організація управління ними. 3.Мето21 K29.08.2008
12. Oргани спеціального державного управління в галузі екології (реферат)27 K29.08.2008
13. Аграрний сектор України і необхідність його реформування. Аграрна та земельна реформа в Україні (курсова робота)35 K29.08.2008
14. Адміністративні методи нетарифного регулювання (реферат)11 K29.08.2008
15. Адміністративно-правове регулювання державного управління (реферат)21 K29.08.2008
16. Адміністративно-правовий режим державного контролю (реферат)18 K29.08.2008
17. Акти державного управління.(курсова)31 K29.08.2008
18. Активізація інвестиційного процесу як пріоритетний напрям державної політики (реферат)14 K29.08.2008
19. Активний характер соціальної політики (реферат)13 K29.08.2008
20. Актуальні питання реформи центральних органів виконавчої влади в Україні (реферат)14 K29.08.2008

назад |  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
 | вперед