Опрос
Вы живете:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Название Размер Дата
1. 1. Інструменти контролінгу забезпечення матеріальними ресурсами. 2. Сфери застосування різних типів бюджету (контрольна)15 K28.08.2008
2. 1. Історія виникнення менеджменту. 2.Суть та приклади комунікацій, що виникають у процесі здійснення менеджменту на рівні підприємства (контрольна)33 K28.08.2008
3. 1. Класифікація об’єктів контролінгу. 2. Роль діагностування в управлінні підприємством (контрольна)10 K28.08.2008
4. 1. Необхідність та проблеми застосування менеджменту в Україні. 2. Методи управління: класифікація та характеристика (контрольна)28 K28.08.2008
5. 1. Оперативний менеджмент операційної системи. 2. Управління виробничими запасами. 3. Основні шляхи економії матерії (контрольна)20 K28.08.2008
6. 1. Поняття операційного менеджменту. 2. Ефективність та раціональність в операційному менеджменті. 3. Операційна функція в організації (контрольна)20 K28.08.2008
7. 1. Преміювання – як одна з форм винагороди. 2. Участь працівників у прибутках – фактор мотивації та винагороди. 3. Доплати і надбавки (контрольна)24 K28.08.2008
8. 1. Структура освітньої кваліфікаційної характеристики менеджера. 2. Функції менеджменту (контрольна)21 K28.08.2008
9. 1. Функції менеджменту. 2. Зміст Закону України про ЗЕД (контрольна)18 K28.08.2008
10. 1.Класифікація об’єктів контролінгу. 2.Роль діагностування в управлінні підприємством (контрольна)10 K28.08.2008
11. 1.Основні об’єкти планування в діяльності керівника. 2. Особливості ведення переговорів. 3. Методи формування позитивного іміджу керівника (контрольна24 K28.08.2008
12. 1.Техніка формування зовнішньоекономічної угоди. 2. Комунікації в менеджменті (контрольна)20 K28.08.2008
13. CASE-STUDY як форма інтерактивного вивчення студентами менеджменту: загальні принципи організації та проведення практичних занять (реферат)39 K28.08.2008
14. Cтатистичне забезпечення операцій з облігаціями, акціями і сертифікатами (реферат)10 K28.08.2008
15. Адміністративний контроль (реферат)23 K28.08.2008
16. Адміністративний менеджмент: теоретико-методологічні засади (реферат)24 K28.08.2008
17. Акредитивна форма розрахунків в міжнародній торгівлі.(курсова)39 K28.08.2008
18. Американський досвід управління персоналом (реферат)30 K28.08.2008
19. Аналіз та планування основніх фондів підприємства.(курсова)44 K28.08.2008
20. Аналіз ABC-XYZ в управлінні матеріальними запасами (реферат)9 K28.08.2008

назад |  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 
 | вперед