Опрос
Вы живете:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Название Размер Дата
1. 1.Закон попиту і закон спадної віддачі. 2.Сутність закону спадної віддачі. 3.Еластичність попиту і пропозиції та їх основні види. 4.Ринкова35 K29.08.2008
2. Аграрні відносини та їх розвиток за сучасних умов (курсова)27 K29.08.2008
3. Аналіз беззбитковості проекту (курсова робота)37 K29.08.2008
4. Аналіз витрат в довгостроковому періоді. Зміни розміру підприємства і вибір оптимального. Взаємозв’язок між довгостроковими та короткостроковими витра541 K29.08.2008
5. Аналіз ефективності виробництва. Ефективність за Парето.Граничний аналіз та його використання в мікроекономічному аналізі. Капітал як чинник виробницт70 K29.08.2008
6. Аналіз чистого прибутку (реферат)31 K29.08.2008
7. Антимонопольне законодавство (реферат)10 K29.08.2008
8. Бюджетне обмеження та можливості споживача (реферат)9 K29.08.2008
9. Валовий дохід підприємства (реферат)19 K29.08.2008
10. Вибір в умовах невизначеності та ризику(пошукова робота)29 K29.08.2008
11. Вимірювання еластичності попиту. Концепція дугової еластичності попиту. Еластичний і нееластичний попит (контрольна)76 K29.08.2008
12. Виробництво (реферат)10 K29.08.2008
13. Виробництво як процес примноження корисності благ і формування їхньої вартості (нові підходи)10 K29.08.2008
14. Витрати в короткостроковому періоді. Фіксовані, змінні, загальні, граничні, середні витрати. Криві витрати фірми. Роль нецінової конкуренції. Олігопол130 K29.08.2008
15. Витрати виробництва (реферат)25 K29.08.2008
16. Вплив урядової політики на ціну на ринку (реферат)13 K29.08.2008
17. Дисконтова вартість, норма окупності та ставка позичкового відсотка (реферат)15 K29.08.2008
18. Діяльність конкуруючої фірми в довгостроковому періоді (реферат)14 K29.08.2008
19. Довести неможливість перетину кривих байдужості (Контрольна)26 K29.08.2008
20. Еластичність і пристосування ринку (реферат)70 K29.08.2008

назад |  1 2 3 4 5 6  | вперед