Опрос
Чего Вы ждете от предстоящих выборов?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Название Размер Дата
1. 1.Роль мови в суспільному житті. 2.Стильові різновиди української мови. 3.Текстове оформлення документів. 4.Заява. 5.Синоніми в діловому мовленні (кон27 K29.08.2008
2. 4-томний словник української мови Б.Грінченка (реферат)8 K29.08.2008
3. Cловосполучення – його будова , способи підрядного зв’язку , семантико – синтаксичні відношення між компонентами, функції (диплом)87 K29.08.2008
4. Tарас Шевченко — реформатор української літературної мови (пошукова робота)78 K29.08.2008
5. Автоматизована система морфемно-словотвірного аналізу як інструмент лінгвістичних досліджень (реферат)61 K29.08.2008
6. Активність/пасивність суб’єкта в контексті структурно-семантичного аналізу предиката (реферат)23 K29.08.2008
7. Аморфність жанрової матриці як різновид синкретизму малої прози П.Куліша і Марка Вовчка (реферат)26 K29.08.2008
8. Аналіз антропонімів твору Марії Матіос “Юр’яна і Довгопол” (реферат)12 K29.08.2008
9. Аналіз антропонімів у творчості Марії Матіос (курсова)114 K29.08.2008
10. Аналітизм вербоїдів як спосіб вираження семантичних параметрів дії (реферат)14 K29.08.2008
11. Анатомічна будова кореня. Видозміни кореня. Мікориза. Ризосфера (реферат)24 K29.08.2008
12. Анафоричні процеси, як прояв зв’язності текстів реклами автомобілів і їх інтерпретації (реферат)10 K29.08.2008
13. Англійські лексичні та графічні скорочення, напівскорочення, ініціали імен людей, абривіатури, що виникли під час листування електронною поштою та акр32 K29.08.2008
14. Англіцизм в українській мові (реферат)56 K29.08.2008
15. Англіцизми в сучасній українській мові (реферат)9 K29.08.2008
16. Антоніми (реферат)8 K29.08.2008
17. Архаїзми та історизми у сучасному комунікативному суспільстві (психолінгвістичне дослідження на матеріалі німецької мови) (реферат)11 K29.08.2008
18. Архетипи природи в поезії В.Вітмена та Б.-І.Антонича (реферат)14 K29.08.2008
19. Асоціативний експеримент як засіб виявлення мікросистем оцінних назв в українській, російській та англійській мовах (реферат)19 K29.08.2008
20. Асоціонім як троп і предмет зображальної публіцистики (реферат)29 K29.08.2008

назад |  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
 | вперед