Опрос
На каком языке Вы думаете:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Название Размер Дата
1. "Благоговіння перед життям". А. Швейцер (1875—1965) (реферат)12 K28.08.2008
2. "Декларація" психолога. "Бліді коні Апокаліпсису". Ст. Цвейг (1881—1942) (реферат)16 K28.08.2008
3. "Мови" мозку, поведінки і свідомості. К. Прібрам (реферат)26 K28.08.2008
4. 1. Загальна характеристика психологічної спостережливості. Властивості та різновиди уваги. 2. Психологічні особливості злочинності неповнолітніх (конт18 K28.08.2008
5. 1. Історичні етапи розвитку психології як науки. 2. Педагогічна діяльність В.О.Сухомлинського (контрольна)22 K28.08.2008
6. 1. Методи практичної психології. 2. Структура психологічних дисциплін та основні завдання. 3. Зв’язок педагогіки з іншими науками (контрольна)16 K28.08.2008
7. 1. Міфологічна школа у світовому та вітчизняному літературознавстві. 2. Психолінгвістична теорія А.Потебні. 3. Художній конфлікт та його роль у літера21 K28.08.2008
8. 1. Психологічна структура особистості. 2. Психологічні особливості та структура злочинних груп (контрольна)18 K28.08.2008
9. 1. Психологія чуттєвого пізнання. 2. Характеристика основних напрямків юридичної психології (контрольна)19 K28.08.2008
10. 1. Психологія чуттєвого пізнання. Відчуття та сприймання. 2. Характеристика основних напрямків юридичної психології (контрольна)19 K28.08.2008
11. 1. Соціальне сприймання. Особливості сприймання та розуміння людини людиною. 2. Психологічні особливості діяльності правоохоронця в екстремальних умов28 K28.08.2008
12. 1.Бар’єри спілкування. 2.Сучасні теорії міжособових стосунків (контрольна)18 K28.08.2008
13. 1.Види соціальних груп. Вплив соціальної групи на поведінку людини. 2.Характеристика методів виховання і самовиховання (контрольна)27 K28.08.2008
14. 1.Властивості свідомості людини. 2.Індивідуальні особливості памяті та їх врахування в процесі діяльності. 3.Методологічні основи змісту навчання та в20 K28.08.2008
15. 1.Організація колективної роботи. 2.Особливості вирішення конфліктів. 3.Соціально-психологічна адаптація в колективі (контрольна)46 K28.08.2008
16. 1.Психологічна характеристика основних видів діяльності. 2.Психологія масовидних явищ. Натовп, його характеристика (контрольна)18 K28.08.2008
17. 10 блок – схем по психології (увага, уява, здібності...)16 K28.08.2008
18. A. M. Ждан: періодизація становлення психологічних знань — провідна засада історії психології (реферат)8 K28.08.2008
19. Cтосунки батьків і дітей та їх вплив на віктимність поведінки підлітків (реферат)13 K28.08.2008
20. А. Робек і Т. К'єрнан: проста наочність як творча взаємодія ілюстрації з текстом в історико-психологічній літературі (реферат)10 K28.08.2008

назад |  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 
62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 
 | вперед